Hasan Şevki Muhayyer Losyon, Türkçe Fransızca iki lisan

Muhayyer: Sağlamlığı ve kullanılabilirliği açısından önerilen, beğenilmediğinde geri verilebilecek olan eşya
15 cm