OSMANLI

1920 2 para sürsajlı pullu postadan geçmiş İttihat Gazetesi, gazete haliyle