OSMANLI

"1910 Sonbahar Manevrası" Sahra Posta Şubesi 1, özel damgalı zarf