GALATA KULESİ, Graf von Lövenhielm(1790-1858), bakır baskı

"Thurm von Galata"
18x13cm
Galata Kulesi, surları ve su dolu hendeğini gösteren çok nadir gravür; kulenin tepesinin yanmadan önceki özgün halini göstermesi bakımından da belge niteliği taşımaktadır. 1824-1827 yılları arasında İstanbul'da Bab-ı Ali nezdi