Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor, Robert Walsh (metin yazarı) Thomas Allom (gravürler), 1839 Londra, Fisher

84+100 sayfa +96 gravür sayfası
I. Ve II. Cilt bir arada ciltlenmiş.
Dönemin sırtı deri bez cildinde, Sırt kısmen ayrılmış, metin ve gravürler temiz durumda.
Ülkemizde yaklaşık otuz yıl kalan İngiliz Rahibi Robert Walsh'un, İstanbul ve Anadolu'daki tarihi yerler hakkındaki eseri. Gravürlü İstanbul Seyahatnameleri arasında çok önemli bir yere sahip olan bu eserde yer alan gravürlerin büyük bir kısmı Thomas Allom'a aittir.