Devlet-i Aliyye-i Osmaniye ve Yunan Muharebesi, Süleyman Tevfik - Abdullah Zühdü, 1899 (1315) İstanbul, Mihran Matbaası

Osmanlıca, 520 sayfa