Constantinople Et La Mer Noire, Mery, 1855 Paris

495 sayfa ve 19 adet gravür (2 adet gravür noksan)
Dönemin tanınmış bir hikaye ve oyun yazarı olan Mery 1822'de İstanbul'a gelmiştir. Varna, Trabzon ve Sinop gibi Karadeniz'in önemli limanlarını da gezen Mery, izlenimlerini bu eserinde toplamıştır. Kitap esas olarak iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım İstanbul tarihine ayrılmıştır. Bizans dönemi için Bizans'lı Phrantes ve diğer Yunanlı tarihçilerden yararlanan Mery, Osmanlı dönemi için de ünlü tarihçi Hamer'i kaynak olarak almıştır. Yazarın sanatçı kişiliğine uygun bir biçimde kaleme almış olduğu ikinci bölümde ise, kitaplardan uzak, başka türlü bir şehir tarihi anlatılmaktadır. Anıtlar, günlük yaşam kesitleri, sokak köpekleri, hamamlar, kentteki yabancılar, kahveler, efsaneler, meddah ve karagöz gibi yabancıları şaşırtan her şey bu bölümde ele alınmaktadır.