La vérité sur Midhat Pacha, Benoit-Brunswik, 1877 Paris

41 sayfa
İki kez sadrazamlık yapmış Mithat Paşa'nın ( 1822- 1884) sürülmesinden hemen sonra Benoit- Brunswik tarafından kaleme alınmış eser. Mithat Paşa ağır şekilde eleştirilmektedir.