Les Finances de la Turquie, Charles Morawitz, 1902 Paris

448 sayfa
Morawitz'in Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminin maliyesini anlattığı eseri