ANADOLU

1921 Hazine-i Maliye 5 kuruş 4 adet erör, damgasız ve damgalı sürsarj ranverse erörleri, per bir pulda 1337 yerine 1237 erörlü damgalı ve küçük sürsarj erörlü damgalı