İttihâd ve Terakkî Marşı, Osmanlı İttihâd ve Terakkî Cemiyet-i Muhteremesi'ne takdim edilmiş

Fransızca-Türkçe-Ermenice
"Marché Dédiée au Comité Ottoman Union Et Progrès", P. Sinanian