Van damgalı, Osmanlı armalı savatlı gümüş tütün tabakası

Eski Yazı ve Ermenice
113,85 gram