ANADOLU

1920 Muhakim-i Şeriye 500 kuruş el basması, Katalog: 971 damgalı