ANADOLU

1920 Muhakim ve Devair-i Adliye 500 kuruş el basması, Katalog:979 damgalı