ANADOLU

1921 Hazine-i Maliye 1 kuruş 2 adet ve 5 kuruş 6 adet erörlü