ANADOLU

1920 Katib-i Adil el basması 100 kuruş per pullu AMASYA damgalı fragman (pulların damgalı Katalog fiyatı:4.200)