ANADOLU

1921 Hazine-i Maliye 10 para, 1 kuruş ve 2 kuruş, 7 adet erör