İstanbul ve Boğaziçi: Bizans ve Osmanlı Medeniyetlerinin Asar-ı Bakiyesi, Mehmed Ziya, 1920 (1336), İstanbul, Darü't-Tıbaati'l-Amire (Devlet Matbaası)

Osmanlıca, 528 sayfa