CUMHURİYET

4. Londra 6 kuruş pullu 2.1.1930 ANKARA damgalı "DEVLET MALINI KORUMAK BORÇTUR" flamlı postadan geçmiş zarf

C