TÜRK HAVA KURUMU

1933 Türk Tayyare Cemiyeti, Katalog No: T28/T30 dörtlüblok damgasız, şarniyersiz
Katalog: 10.000 TL

xx