I. Dünya Savaşı Suriye-Filistin Cephesi, Osmanlı İmparatorluğu Hilal-i Ahmer Birliği Fotoğraf

Gazze 13x17,5cm