I. Dünya Savaşı Suriye-Filistin Cephesi Fotoğraf

Maghaba yerleşkesi 11,5x17cm