Cumhuriyet

1922 Cenova 100 kuruş ve 200 kuruş pullu ERZURUM damgalı havale

H