Müzayede Şartları

"BURAK FİLATELİ A.Ş." aşağıda "BURAK" diye anılacaktır. 

1- BURAK aracı durumdadır. Müzayedede satılan mallar alıcılara aittir.

2- Online müzayedelere katılmak için www.onlineburak.com adresinden üye kaydı yapılması zorunludur. 

3- Malı en yüksek pey veren kişi alır. Bir mala pey veren, kendisinden önceki pey verenin aşağıda yazılı oranlar dahilinde ilavesiyle o malı alır. 
Online müzayedelerde fiyat artırımı “PEY VER” yazan yere tıklanarak yapılır. Alıcı online müzayedede pey vermek suretiyle yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Müzayede konusu eşya, Burak tarafından önceden belirlenen müzayede bitiş saati itibariyle en yüksek teklifte bulunan alıcıya ihale edilir. Artırma ürün için verilen sürenin sonuna kadar pey vermek suretiyle devam eder ve sürenin dolmasıyla ürüne en fazla peyi veren kişi artırmayı kazanmış olur.

Online Müzayedelerde belirtilmiş olan fiyatlar, başlangıç fiyatlarıdır. Başlangıç fiyatları altına mal satılmaz.

Müzayede pey artırımı aşağıdaki gibidir.

50 TL'den 100 TL'ye kadar 5 TL
100 TL’den 200 TL’ye kadar 10 TL
200 TL’den 500 TL’ye kadar 25 TL
500 TL’den 1.000 TL’ye kadar   50 TL
1.000 TL’den 2.000 TL’ye kadar 100 TL
2.000 TL’den 5.000 TL’ye kadar  250 TL
5.000 TL’den  10.000 TL’ye kadar 500 TL
10.000 TL’den Sonra 1.000 TL

Teklifler 50 TL’den başlayacaktır.

4- BURAK lot’un açıklaması ve tarifi ile, hukuki durumu arasındaki farklılıktan mesul olmayacaktır. Lotlar ile ilgili fotoğraf vb. bütün görsel materyal sadece rehberlik mahiyetindedir. Malın hakiki rengini, tonunu ve durumunu göstermeyebilir. Müzayedelerde yer alan eserler satış öncesinde online katalog yayınlandıktan sonra Burak'ın Şafak Sok. No:4/3 Nişantaşı adresinde teşhir edilmektedir.

5- Online müzayedeye katılanlar eserleri BURAK'ın 4. Maddede belirtilen adresinde  önceden görmüş ve incelemiş olduklarını kabul ve beyan ederler. Tüm eserlerin haliyle satışa sunulduğunu, alıcı satılan eseri pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiğini ve Borçlar Kanunu’nun 223. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her eserin yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Eser hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder. BURAK FİLATELİ A.Ş.. satılan eserin (malın) tekeffülü ile mükellef değildir. Bu konuda gelecekte BURAK FİLATELİ A.Ş.. firmasından herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.


6- Alıcılardan aldıkları mal tutarlarına ilave olarak %15 komisyon + KDV olmak üzere toplam %38 kitap kısmında ise %15 komisyon + KDV olmak üzere toplam %18 alınacaktır.

7-Artırmada bulunup online müzayedeye katılmak demek; yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir (Satış gerçekleştikten sonra herhangi bir kusur itirazında bulunulmaz).

8- ÖDEME ŞEKLİ

Bir lot satıldığı zaman BURAK’a ve BURAK’ın kabul edeceği şekilde satıştan sonraki 7 gün içinde ödenecektir. Ödeme yapılmadan mal teslim edilmez.

9- Lotlar alıcılar tarafından satışı takip eden 7 gün içinde alınacaktır.

10- Online müzayede eserleri sadece Türkiye adreslerine teslim edilir.

11- Müzayede katılımcısının online üyelik formunda belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine posta, faks, e-posta veya telefonla yapılan bildirim, tebligatların ve ürünün , verilen bilgilerdeki yanlışlık, adres değişikliği, adresine geç ulaşma ve P.T.T./kargodaki gecikmeler nedeniyle Müzayede katılımcısına geç ulaşmasına BURAK sorumlu değildir.

12-BURAK  müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışını reddetmek hakkına sahiptir. Online katalogda yer alan eserler hakkında müzayede gününe kadar ortaya çıkacak her türlü itiraz ve bildirim sonucu ilgili eseri müzayedeye sunmayıp yasal prosedürü uygulama hakkına sahiptir.

13- Üye olarak online müzayedeye katılan herkes yukarıdaki şartları peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.