4 Adet Kuş Formunda Kütahya Seramik Obje

Yükseklik: 5,5 cm