Kitap formunda, savatlı gümüş tütün tabakası

Erzincan 1310 damgalı
106,40 gram